تبلیغات
دانلود سخنرانی های علامه حسن زاده آملی - همه آثار علم است
همه آثار علم است

همه آثار علم است

بنابراین در علم است كه حیات دل ها از جهالت و نور دیده ها از ظلمت و نیروى كالبدها از سستى است . به واسطه علم است كه بندگان به منازل نیكان و مجالس نیكوكاران و درجات عالى بار مى یابند. گفتگوى علم معادل روزه دارى و درس گفتنش مساوى شب زنده دارى است ، به وسیله علم است كه پروردگار عالم عبادت و اطاعت مى شود و به علم است كه ارتباط خویشاوندان به یكدیگر وصل و حلال و حرام خدا شناخته مى گردد و علم است كه پیشواى عمل و عمل پیرو اوست . خداوند آن را به نیك بختان مى آموزد و بدبختان را از آن محروم مى كند. پس خنك آنكو كه خداوند او را از علم بى بهره نسازد.

منبع:آسمان معرفت ، ص 186