تبلیغات
دانلود سخنرانی های علامه حسن زاده آملی - در حیرتم كه چه نویسم ؟! روی سخنم با كیست ؟
پنجشنبه 30 دی 1389

در حیرتم كه چه نویسم ؟! روی سخنم با كیست ؟

   نوشته شده توسط: ب ن    

 

بسم الله خیر الاسماء
در حیرتم كه چه نویسم ؟! روی سخنم با كیست ؟ با خفته است یا با بیدار؟ اگر با خفته است ، خفته را خفته كی كند بیدار؟ و اگر با بیدار است ، بیدار در كار خود است.
و انگهی نویسنده چه نویسد كه خود نامه سیاه و از دست خویش ، در فریاد است.
پیری و جوانی چو شب و روز بر آمد
ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم.
بدنوع پشمها كه رشتیم و بد جنس تخمها كه كشتیم
خرما نتوان خورد از این خار كه كشتیم
دیبا نتوان بافت از این پشم كه رشتیم.
چون از كشتزارها خود، بی خبرم آسوده می چرم ، آه اگر از پس امروز بود فردایی ! ولیكن به قول شیخ اجل سعدی:
گاه باشد كه كودك نادان
به غلط بر هدف زند تیری
كلمه ای چند تقریر شود، و نكاتی اندك تحریر گردد، شاید كه دلپذیر افتد.
مگر صاحبدلی روزی به رحمت
كند در حق درویشان دعایی
معرفت نفس ، طریق معرفت رب است ، كه از سید انبیا و هم از سید اوصیا - صلوات الله علیهما - ماثور است: من عرف نفسه فقد عرف ربه ، هر كس در خویشتن بیندیشد و در خلقت خود تفكر و تامل كند، در یابد كه: این شخص محیر العقول ، واجب بالغیر است ، بلكه خود و جمیع سلسله موجودات را محتاج به حقیقتی بیند كه طرف و سر سلسله همه است و جز او ته همه ربط محض به اویند و چون معلول ، هر چه دارد، پرتوی از علت است ، تمام اشیا را مرایی جمال حق بیند. و چون معلول به علتش قائم است علت با معلول معیت دارد نه معیت مادی و اقتران صوری ، بلكه معیت قیومی كه اضافه اشراقی علت به ما سواهاست. و چون در سلسله موجودات ، اول علت است و با همه و در همه اول اوست ، پس اول ، علت دیده می شود، سپس معلول
دلی كز معرفت نور و ضیا دید
به هر چیزی كه دید اول خدا دید
این بده در ابیاتی گفته است:
من به یارم شناختم یارم
تو به نقش و نگار، یعنی چه ؟
عقل خبیر این لطیفه را از كریمه و هو معكم اینما كنتم
در می یابد، و از گفتار حق سبحانه به كلیمش كه انا بدك اللازم یا موسی می خواند، و به سر و رمز اشارت ارسطو كه ان الاشیاء كلها حاضرات عند المبدا الاول علی الضروره و البت پی می برد. تا درجه فدرجه به جایی می رسد كه می بیند حقیقت امر، فوق تعبیر بهعلت و معلو است. و چون وجود در هر جام قدم نهاد، خیر محض و قدومش ، خیر مقدم است ، و همه خیرات از یك حقیقت فائض شده اند كه ان من شی الا عندنا خزائنه ، پس كل الكمال و كمال الكل ، ، مبدا واجب الوجود است ، و عقل بالفطره عاشق آن كمال مطلق است كه العقل ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان
و جنت اهل كمال ، همان كمال است كه جنت لقاست. در ابیاتی گفته ام:
چرا زهد اندر هوای بهشت است
چرا بی خبر از بهشت آفرین است
بلكه ماسواه ، شتابان به سوی او رهسپارند. در غزلی گفته ام:
معشوق حسن مطلق اگر نیست ماسواه
یكسر به سوی كعبه عشقش روانه چیست
و متاله سبزواری چه نیكو فرموده است:
و كل ما هناك حی ناطق
و لجمال الله دوما عاشق
حالا كه عقل به فطر، طالب آن مقام است ، ناچار از موانع باید بر حذر باشد، و اگر رهزنی سد راه شد، لابد باید با او بجنگد تا به مقصود رسد، بلكه بی رهزن نخواهد بود و نتوان بود.
در این مشهد كه آثار تجلی است
سخن دارم ولی ناگفتن اولی است
و آن رهزن جز ما، دیگری نیست.
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
خوشا كسی كه در این راه بی حجاب رود
در ترجیح بندی گفته ام:
زنگ دل را زدای تا یارت
بدهد در حریم خود بارت
به خدای علیم بی همتا
حاجبی نیست غیر زنگارت
خواهش گونه گون نفسانی
كرد در دام خود گرفتارت
شد خدا بینیت ز خود بینی
رفت دینداریت به دینارت
وای بر تو اگر كه می خواهی
گرم داری به خویش بازارت
سر تسلیم بایدت بودن
گر بزارت كشند بردارت
اندرین یك دو روزه دنیا
نرسانی به خلق آزارت
تو بهشت و جهنم خویشی
تا چه خواهد كه بود اسرارت
گرچه بسیار تو بود اندك
ز اندكت می دهند بسیارت
ای بنده خدای ! به خود آی و در حضور و مراقبت می كوش كه:
در خلوتی ز پیرم كافزوده باد نورش
خوش نكته ای شنیدم در وجد و در سرورش
گفتا حضور دلبر مفتاح مشكلاتست
خرم دلی كه باشد پیوسته در حضورش
ندانم كدام ذره بی مقدار در خواب غفلت است تا بنی آدم غافل باشد، اگر چه هیچ ذره ای بی مقدار نیست كه:
دل هر ذره را كه بشكافی
آفتابش در میان بینی
یا ایها الانسان ما غرك بربك الكریك الذی خلقك فسویك فعدلك فی ای صوره ما شاء ركبك
قرآن كریم صورت حقیقیه انسان كامل است و صراط مستقیم كه یهدی الی الرشد ، یهدی للتی هی اقوم
ره رها كرده ای. از آنی گم
عز ندانسته ای ، از آنی خوار
چز بدست و دل محمد نیست
حل و عقد خزینه اسرار
بیدار باش و از تن اسایی بر كنار باش كه:
ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست
عاشقی شیوه رندان بلاكش باشد
كام حیوانی را به بی زبانها گذار، تو كه مشمول الرحمن علم القرآن خلق الانسان عمله البیان هستی ، اهل بیان باش ، خاموش باش تا گویا شوی. چشم ببند تا بینا شوی. رسول الله (ص) فرمود: غضوا ابصاركم ترون العجائب.
آب كم جوی ، تشنگی آور بدست
تا بجوشد آبت از بالا و پست
به خویشتن خطاب می كنم: ای همبازی اطفال ! ای سرگرم به قیل و قال ! ای اسیر اصطبل و علف ! ای دور از سعادت و شرف ! ای محبوس در لظای (:: آتش) هوی ! ای محروم از جنت لقاء! عمر به بی حاصلی و بوالهوسی گذشت ، چه شود كه به خود آیی و ببینی چه كسی ! بل توثرون الحیوه الدنیا و الاخره خیر و ابقی ، كلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره ندانم چه كسی در خانه دوست رفت و نا امید و برگشت ؟!
یك صبح به اخلاص بیا بر در ما
گر كام تو بر نیامد آن گه گله كن
چه كسی سوز دلش به التهاب آمد و برد (:: خنكای) الیقین عشق التهابش را فرو ننشاند؟
ای كه عاشق نئی ، حرامت باد
زندگانی كه می دهی بر باد
در به روی هم باز است ، دربان ندارد، تعیین وقت لازم نیست ، هیچ عنوان و رسم نمی خواهد، جز این كه:
در كوی ما شكسته دلی می خرند و بس
بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است
كمال اصفحانی چه خوش گفته است:
بر ضیافتخانه فیض نوالت منع نیست
در گشاده است و صلا در داده ، خوان انداخته
رهرو، چه زن باشد و چه مرد، چه آسیه و مریم ، چه جنید و ابراهیم ادهم. به قول عمان سامانی:
همتی باید قدم در راه زن
صاحب آن خواه مرد و خواه زن
غیرتی باید به مقصد ره نورد
خانه پرد از جهان چه زن چه مرد
شرط راه آمدن نمودن قطع راه
بر سر رهرو، چه معجر، چه كلاه
سخنی چند در آداب سائر الی الله بیاوریم - كه پا در كفش بزرگان كنیم و تشبه به آنان كه من تشبه بقوم فهو منهم - آرزو بر جوانان عیب نیست !
1 - قرآن كه صورت كتیبه انسان كامل - اعنی (::مقصودم) حقیقت محمدیه - است ، به اندازه ای كه از ان بهره برده ای ، به حقیقت خاتم (ص) تقرب یافته ای ، اقرا و ارقه (::بخوان و بالارو) .
رسول الله (ص) فرمود: ان هذا القرآن مادبه ، فتعلموا مادبته ما التطعتم و ان اصفرا البیوت لجوف اصفر من كتاب الله تعالی. پس ای اخوان صفا و خلان وفا! به مادبه ای ایید كه فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین.
2 - ای عبادالرحمن ! تا سوره فرقان از عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض تا آخر سوره ، هر یك دستور العملی كاملی است.
3 - در باب سیزدهم و باب بیستم ارشاد القلوب دیلمی آمده است كه: قال النبی (ص) : یقول الله تعالی: من احدث و لم یتوضا فقد جفانی ، و من احدث و توضا و لم نصل ركعتین فقد جفانی ، و من صلی ركعتین و لم یدعنی فقد جفانی ، و من احدث و توضا و صلی ركعتین و دعانی فلم اجبه فی ما یسال من امر دینه و دنیاه ، فقد جفوته و لست برب جاف.
حالا كه در این عمل سهل رخیص چنین نتیجه عظیم و نفیس است ، خوشا حال آن كه از علو همت خود بعد از دادی این دستور از حق تعالی مطلبی بخواهد كه آن را زوال و نفاد نباشد، اعنی حلوت ذكر و لذت لقا وشرف حضور بخواهد، و زبان حالش این باشد كه:
ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا
حلوا به كسی ده كه محبت نچشیده است.
4 - و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین فضول طعام ، ممیت (::میرانده) قلب است و مفضی (::كشاننده) به سركشی نفس ‍ و طغیان اوست ، و از جل خصال مؤ من ، جوع (::گرسنگی) است. نه چندان بخور كز دهانت بر آید
نه چندان كه از ضعف جانت بر آید
5 - همان طور كه فضول طعام ، ممیت قلب است ، فضول كلام نیز از قلب قاسی بر خیزد. از رسول الله (ص) روایت است: لا تكثروا الكلام بغیر ذكر الله ، فان كثره الكلام بغیر ذكر الله ، قسو القلب ، ان ابعد الناس من الله القلب القاسی.
6 - محاسبت نفس ، كه امام كاظم (ع) فرمود: لیس منامن لم یحاسب نفسه فی كل یوم ، فان عمل حسنا، استزادالله ، و ان عمل سیئا، استغفرالله تعالی منه و تاب الیه.
7 - مراقبت و این مطلب عمده است. قال الله تعالی: و كان الله علی كل شی رقیبا. و قال النبی (ص) لبعض اصحابه: عبدالله كانك تراه ، فان لم تكن تراه ، فهو یراك.
8 - الادب مع الله تعالی فی كل حال در باب چهل و نهم كتاب ارشاد القلوب دیملی آمده است: روی ان النبی (ص) خرج الی غنم له و راعیها عریان یفلی ثیابه ، فلما راه مقبلا لبسها، فقال النبی (ص) : امض فلا حاجه لنا فی رعایتك.فقال. و لم ذلك ؟!) فقال: انا اهل بیت لا نستخدم من لا یتادب مع الله و لا یستحیی منه فی خلوته.
9-العزله. سلامت در عزلت است. با خلق باش و نباش.
هرگز میان حاضر و غائب شنیده ای
من در میان جمع ودلم جای دیگر است
10 - التههجد، و من اللیل فتهجد به نافله لك عسی ان یبعك ربك مقاما محمودا و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنك سلطانا نصیرا.
11 - التكفكر، قال الله تعالی: الذین یذكرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفكرون فی خلق السموات و الارض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
12 - ذكر الله تعالی فی كل حال قلبا و لسانا. قوله سبحانه: و اذكر ربك فی نفسك تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الاصلا و لا تكن من الغافلین ان الذین عند ربك لا یستكبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون.
13 - ریاضت در طریق علم و عمل بر نهجی (شیوه ای) كه در شریعت محمدیه (ص) مقرر است و بس ، كه علم و عمل برای طیران به اوج كمال و عروج به معارج به منزلت دو بالند.
14 - اقتصاد یعنی میانه روی در مطلق امور حتی در عبادت.
15 - مطلب در دو كلمه است: تعظیم امر خالق ، و شفقت با خلق. فرزانه آن كه خواهد تعظیم امر خالق
دیگر كه باز دارد از خلق شر و شورش
گفتار بسیار است ، ولی دو صد گفته چون نیم كردار نیست ، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
و السلام علی من اتبع الهدی
قم ، حسن زاده آملی
21/3/1349ه. ش

buy cials online
جمعه 16 آذر 1397 07:41 ق.ظ

Kudos. Helpful stuff!
buy cialis online cheapest cialis patentablauf in deutschland buy generic cialis warnings for cialis american pharmacy cialis cialis cost cialis purchasing buy cialis sample pack cialis pas cher paris link for you cialis price
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:32 ب.ظ

Fantastic facts. With thanks.
cialis generique 5 mg cialis generico click here to buy cialis cialis generico milano cialis price thailand cialis super acti calis cialis prezzo in linea basso cialis for sale south africa generic cialis 20mg uk
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:26 ب.ظ

Cheers! I appreciate it!
generic cialis 20mg tablets cialis for bph cialis 10 doctissimo cialis generika does cialis cause gout cialis 20 mg cut in half cialis kamagra levitra side effects of cialis cialis for sale in europa no prescription cialis cheap
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:02 ق.ظ

Amazing many of superb tips.
only now cialis for sale in us cost of cialis per pill generico cialis mexico cialis online nederland cialis uk cialis para que sirve acheter cialis meilleur pri enter site natural cialis tadalafil 10 mg cialis per paypa
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:55 ب.ظ

Very good info, Thank you.
cialis online buy cialis uk no prescription generic low dose cialis where to buy cialis in ontario cialis 5 mg scheda tecnica free cialis cialis 5 effetti collaterali we like it cialis price cialis prezzo al pubblico cialis dosage recommendations
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 05:35 ق.ظ

With thanks. Valuable information.
cialis 5 mg para diabeticos buy cialis sample pack fast cialis online buy cialis sample pack cialis patentablauf in deutschland prix de cialis online prescriptions cialis cialis generic tadalafil buy cialis billig cialis great britain
buy cials online
دوشنبه 12 آذر 1397 05:31 ب.ظ

You actually explained this effectively!
free generic cialis cialis 5 mg scheda tecnica click here cialis daily uk buying cialis on internet cialis patent expiration cialis generique 5 mg cialis online nederland dose size of cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis coupon
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 05:17 ق.ظ

Great knowledge. Cheers!
what is cialis discount cialis achat cialis en suisse cialis kamagra levitra i recommend cialis generico cialis alternative sublingual cialis online cialis 20 mg cut in half cialis generisches kanada generic cialis pro
Alfredo
یکشنبه 11 آذر 1397 08:30 ب.ظ
Raspberry Clаfouti Recipe + Biger Picture.
buy tadalafil
یکشنبه 11 آذر 1397 04:56 ب.ظ

You explained that fantastically.
40 mg cialis what if i take cialis generisches kanada we use it 50 mg cialis dose cilas online prescriptions cialis cost of cialis per pill cialis 20 mg cost prices for cialis 50mg cialis canadian drugs cialis daily new zealand
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 04:53 ق.ظ

Regards. An abundance of write ups!

canada discount drugs cialis we choice free trial of cialis online cialis cialis generico en mexico viagra vs cialis vs levitra cialis sans ordonnance buy cialis sample pack cialis without a doctor's prescription cialis pills boards safe site to buy cialis online
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 05:31 ب.ظ

Valuable forum posts. Thanks!
generic cialis at walmart cialis coupons canadian drugs generic cialis brand cialis nl click now cialis from canada cialis alternative cialis 10mg prix pharmaci rx cialis para comprar cipla cialis online cialis generique 5 mg
buy cialis online cheap
شنبه 10 آذر 1397 04:30 ق.ظ

Really loads of amazing facts!
cialis side effects dangers tarif cialis france cialis for sale how much does a cialis cost prix de cialis we choice cialis pfizer india buy brand cialis cheap buy original cialis when can i take another cialis prix de cialis
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 05:14 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis en 24 hora click here cialis daily uk buy cialis online nz tesco price cialis cialis prezzo al pubblico deutschland cialis online cialis 20 mg effectiveness acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg schweiz cialis canada
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:09 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate this.
enter site natural cialis buy original cialis cialis 100 mg 30 tablet generico cialis mexico venta cialis en espaa cialis arginine interactio recommended site cialis kanada cialis dosage cialis 20 mg effectiveness cialis generic tadalafil buy
cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:18 ق.ظ

Really a lot of very good data.
cialis online holland trusted tabled cialis softabs we like it safe cheap cialis discount cialis cialis en mexico precio cialis uk next day viagra vs cialis cialis generic tadalafil buy generic cialis with dapoxetine cialis daily
buy cialis online safely
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:43 ق.ظ

Thanks. Loads of stuff.

cialis 20mg prix en pharmacie cialis tadalafil cialis 5 mg schweiz cialis 20 mg cialis 5 mg generic cialis 20mg uk rx cialis para comprar cost of cialis per pill side effects for cialis usa cialis online
Teodoro
سه شنبه 6 آذر 1397 08:34 ب.ظ
Raspberry Clafouti Recipe + Bigger Picture.
https://jillianbuncle1901.wordpress.com
سه شنبه 6 آذر 1397 09:50 ق.ظ
Cumpara Raspberry Pi three Mannequin B 1 Gb RAM de la eMAG!
herbal medicines and perioperative care
چهارشنبه 30 آبان 1397 11:05 ق.ظ
Cumpara Raspberry Pi three Model B 1 Gb RAM de la eMAG!
abnehmpillen test
جمعه 25 آبان 1397 07:07 ب.ظ
Hello I am so happy I found your weblog, I really found you by error, while I was researching
on Yahoo for something else, Anyhow I am
here now and would just like to say thanks
a lot for a tremendous post and a all round entertaining blog (I
also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at
the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds,
so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up
the awesome jo.
abnehmtabletten welche helfen wirklich
جمعه 25 آبان 1397 06:40 ب.ظ
Everything is very open with a very clear clarification of the challenges.
It was definitely informative. Your site is very helpful.
Many thanks for sharing!
schlankheitsmittel testsieger 2018
جمعه 25 آبان 1397 04:18 ق.ظ
This piece of writing will assist the internet viewers for building
up new blog or even a weblog from start to end.
pizzeria oregano opole nip
یکشنبه 20 آبان 1397 08:12 ب.ظ
You can also have inexperienced tea or raspberry leaf tea.
crescimento peniano
چهارشنبه 16 آبان 1397 10:05 ق.ظ
I got this site from my buddy who shared with me on the
topic of this web page and now this time I am visiting this website
and reading very informative content here.
تمارین تكبیر القضیب
چهارشنبه 16 آبان 1397 10:02 ق.ظ
Hey There. I discovered your weblog the usage of msn. That is an extremely smartly written article.
I'll be sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful info.
Thanks for the post. I'll certainly comeback.
raspberry pi 3 gpio
جمعه 11 آبان 1397 04:49 ق.ظ
Raspberry Clafouti Recipe + Bigger Image.
health related affiliate programs
چهارشنبه 25 مهر 1397 11:44 ب.ظ
I all the time used to read article in news papers but now as I am
a user of web therefore from now I am using net for posts, thanks
to web.
hair loss pills 2018
چهارشنبه 25 مهر 1397 12:20 ق.ظ
I think this is one of the most vital information for
me. And i'm glad reading your article. But wanna remark on few general things,
The web site style is perfect, the articles is really nice : D.
Good job, cheers
levitra 20mg
جمعه 20 مهر 1397 12:17 ب.ظ

Thank you, A good amount of posts!

levitra online levitra 20mg buy levitra 20 mg buy levitra buy generic levitra vardenafil levitra prices vardenafil 20mg buy levitra generic levitra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30